ข่าวสารประชาสัมพันธ์
อยากทราบไหมว่า เราสอนอะไร | 16-05-2009

           105UNIT สอนให้ท่านสามารถช่วยตนเองและผู้อื่นได้  ในเวลาที่เกิดเหตุขึ้นกับตัวท่านเองหรือคนใกล้ตัว รวมทั้งเป็นสื่อกลางในการในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับตำรวจ   ยังก่อให้เกิดคุณประโยชน์กลับมาคือประชาชนช่วยกันสอดส่องการกระทำความผิด  แม้มิได้เป็นผู้ลงมือจับเองก็สามารถช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการประสานงาน หรือเข้าช่วยในกรณีมีการร้องขอได้  จนนำไปสู่การจับกุมคนร้าย  รวมถึงป้อมปรามคนร้ายมิให้สามารถก่อเหตุร้ายขึ้นได้อันเป็นหัวใจอันสำคัญในการพิทักษ์รับใช้ประชาชนของตำรวจ  โดยมีคำกล่าวที่ว่า  "ประชาชนคือตำรวจคนแรก" ดังนั้นเราจึงมีความคิดที่จะสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถช่วยงานตำรวจได้จริงขึ้นมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรในการช่วยกันสร้างความสงบสุขให้กับสังคม

     สิ่งที่เราจะสอนให้ท่าน มีดังนี้

    1.หลักการสังเกตุและจดจำรวมถึงการแจ้งข่าว

    2.อำนาจหน้าที่ของผู้ช่วยเจ้าพนักงานหรือประชาชนที่สามารถกระทำได้  ตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้

    3.ยุทธวิธีขั้นต้นในการตรวจค้นจับกุม การใช้อาวุธปืนทางยุทธวิธีและรวมถึงการต่อสู้ป้องกันตัวโดยเฉพาะการแย่งอาวุธหรือปลดอาวุธจากคนร้าย

       เรียนไม่ยากเข้าใจง่าย เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

     หลักสูตรดีๆ เพื่อการดูแลตัวท่านและครอบครัว รวมทั้งสังคม กำลังรอท่านอยู่

                           มาเป็นพี่น้องเรา..สิครับ

              สนใจโปรดติดตามข่าวสารจากเรา 105UNIT

                                  ขอบคุณครับ

 
Close

www.105unit.com   developed by freethailand.com   Copyright © 2009