ประกาศข่าวด่วน
รายละเอียดการฝึกอบรมใน รุ่นที่ 33 | 18-08-2015

105UNIT

เปิดรับสมัครบุคคลผู้สนใจทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรม

หลักสูตร "การรักษาความปลอดภัยและการใช้อาวุธปืนทางยุทธวิธี" รุ่นที่ 33
ระยะเวลาการอบรม 1 วัน

วันที่อบรม วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.30 น.
สถานที่อบรม ณ สนามยิงปืน บช.ศ. (หลังสโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดี ซอยวิภาวดี 62)
วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่ข้าราชการ และภาคประชาชน ที่สนใจทั่วไป ให้มีความรู้และทักษะในการรักษาความปลอดภัย และการใช้อาวุธปืนทางยุทธวิธีอย่างถูกต้อง ตามหลักสากลที่ใช้ฝึกอบรมทั่วโลก
2.เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรม มีความรู้และทักษะในการตรวจค้น-จับกุม
3.เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรม มีความรู้และทักษะในการป้องกันตัว กรณีต่อสู้กับคนร้ายด้วยมือเปล่า ,อาวุธมีด และอาวุธปืนพก
4.เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรม มีทักษะการใช้อาวุธปืนทางยุทธวิธี ตั้งแต่ระดับเบื้องต้น จนถึงระดับสูง ได้แก่ การยิงปืนปกติ,ท่าทางการยิงฉับพลัน,การยิงระยะประชิด,การยิงประกอบการเคลื่อนที่,การยิงหลังที่กำบัง,การยิงประกอบไฟฉาย ,การยิงในขณะตรวจค้นอาคารและรถยนต์ เป็นต้น
5.เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรม ได้เรียนรู้หลักการ ในการรักษาที่เกิดเหตุและการสืบสวนเบื้องต้น
6.เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรม ได้เรียนรู้หลักการ ในการเผชิญเหตุเบื้องต้น
7.เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรม สามารถแก้ไขปัญหา หรือเข้าควบคุมสถานการณ์ได้เมื่อมีเหตุ ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุ
8.เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรม ได้เรียนรู้ระดับการใช้กำลังในการเผชิญเหตุตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้
9.เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการรักษาชีวิตและทรัพย์สิน ของตนเอง ครอบครัว และสังคม

ดังคำกล่าวของท่าน พ.ต.ท.เชี่ยววิทย์ ศรีวิเชียร ประธานชมรม ที่กล่าวไว้ว่า...

"ประชาชน คือ ตำรวจคนแรก"

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
2. ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา ยกเว้น ความผิดฐานลหุโทษและความผิดฐาน “ประมาทฯ”
3. ไม่อยู่ในฐานะบุคคลล้มละลาย
4. มีใบรับรองในการผ่านการฝึกอบรม “การใช้อาวุธปืนเบื้องต้น” หรือ หากยังไม่เคยรับการฝึกการยิงปืนเบื้องต้น กรุณาติดต่อสอบถามที่ 0922656096

หัวข้อวิชาในการฝึกอบรม
1.การยืนเตรียมพร้อม และการปฏิบัติเมื่อเข้าเผชิญเหตุ
2.การตรวจค้น-จับกุม
3.การป้องกันตัว กรณีคนร้ายต่อสู้ด้วยมือเปล่า
4.การป้องกันตัว กรณีคนร้ายใช้อาวุธมีด
5.การป้องกันตัว กรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนพกสั้น เข้าจี้บังคับ
6.ท่าทาง การยิงปืนปกติ
7.ท่าทาง การยิงปืนฉับพลัน
8.ท่าทาง การยิงต่อสู้ระยะประชิด
9.ท่าทาง การยิงปืนประกอบการเคลื่อนที่
10.ท่าทาง การยิงปืนหลังที่กำบัง
11.ท่าทาง การตรวจค้นและการยิงในอาคาร ประกอบอาวุธปืน
12.ท่าทาง การยิงปืนประกอบไฟฉาย
13.ท่าทาง การยิงปืนกรณีตรวจค้นรถยนต์
14.การฝึกความสามัคคี ในปัญหาซุง(ท่าการฝึกสากล)
15.การรักษาสถานที่เกิดเหตุ และหลักการสืบสวนเบื้องต้น

สิทธิที่ทุกท่านจะได้รับจากการเข้ารับการฝึกอบรม
1.วุฒิบัตรผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม
2.ได้รับเกียรติและการยอมรับให้เป็นสมาชิก 105UNIT พร้อมรหัสประจำตัว
3.ได้รับบัตรสมาชิกชมรมฯ
4.สิทธิในการรับการฝึกทบทวน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ท่านละ 5,000 บาท

เพื่อเป็นการช่วยเหลือชมรมฯ สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์,อาคารสถานที่,วิทยากร และอื่น ๆ สำหรับใช้ในการฝึกอบรม ซึ่งทางชมรมฯ จะเป็นผู้ดำเนินการจัดเตรียมไว้ให้ ดังนี้
1. เสื้อ พร้อมรหัสประจำตัว – หมวก สำหรับใช้ในการฝึกอบรม โปรดระบุขนาดเสื้อ
2. เครื่องดื่ม ชา กาแฟ (ตลอดทั้งวัน)
3. อาหารกลางวัน
4. อาคารจำลอง และเป้ากระดาษ สำหรับใช้ในการฝึก
5. กระสุนปืน ขนาด .38, 9 มม. และขนาด .45 จำนวน ท่านละ 20 นัด โปรดระบุขนาดกระสุน (ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม )
6. วุฒิบัตร และบัตรสมาชิก

ติดต่อสอบถามหรือสำรองที่นั่งในการฝึกอบรม
ที่หมายเลข 0922656096 (เวลาราชการ)
Line ID: 105unit
E-mail:105UNIT@hotmail.co.th
Close

www.105unit.com   developed by freethailand.com   Copyright © 2009