ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เหรียญแม่นปืนทางยุทธวิธี ระบบ 105UNIT | 22-05-2010

รูปเหรียญเชิดชูความสามารถ

 "การยิงปืนทางยุทธวิธี 105UNIT"

สงวนลิขสิทธิ์

 105UNIT TACTICAL

ความหมายของเหรียญ

 • ภาพหุ่นคนถือปืน หมายถึง เป้าหมายที่จะทำการยิงได้นั้น ต้องตรวจสอบให้ดีว่าเป็นคนร้ายหรือไม่และมีอาวุธหรือไม่
 • รูปสี่เหลี่ยมซ้อนกันสองชั้น  หมายถึง อาคารและมีทางเข้าทางออกหลายช่องทาง ต้องดำเนินการเข้าตามยุทธวิธีเท่านั้นถึงจะปลอดภัย
 • รูปวงกลมสีส้มทองสองชั้น หมายถึง การปิดวงล้อมวงในและการปิดวงล้อมวงนอก โดยเมื่อพบเหตุครั้งแรกต้องแจ้งเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งปิดกันที่เกิดเหตุตั้งแต่จุดเกิดเหตุและรอบอาคารที่เกิดเหตุและแบ่งพื้นที่การดำเนินการตรวจค้นพร้อมระวังป้องกัน
 • เส้นสายใยกล้อง หมายถึง ความแม่นยำในการยิงและการตัดสินใจยิง ต้องยิงเป้าหมายที่เป็นคนร้ายเท่านั้น

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเพิ่มทักษะการใช้อาวุธปืนทางยุทธวิธีให้แก่สมาชิก
 2. เพื่อให้ผู้ผ่านการทดสอบมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นหากจำเป็นต้องใช้อาวุธปืนในสถานะการณ์จริง
 3. เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ
 4. เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่าย สมทบกองทุนสวัสดิการสมาชิกต่อไป

 

กติกาและท่าทางการทดสอบการยิงปืนทางยุทธวิธี ระบบ 105UNIT

 1. ยิงฉับพลัน 3 ท่า ที่ระยะ 50 หลา
  1. บรรจุกระสุน 6 นัด เก็บปืนใส่ซองและยืนเตรียมพร้อม  รอฟังคำสั่ง
  2. เริ่มยิงท่า ยืนยิง 2 นัด นั่งยิง 2 นัด นอนยิง 2 นัด ภายในเวลา 15 วินาที
 2. เคลื่อนที่เข้าหาที่กำบังในลักษณะคลานต่ำ
  1. หมุนตัวมาทางซ้าย 2 รอบ
  2. คลานต่ำในลักษณะถือปืนไปทางด้านหน้าโดยตลอด (ลำกล้องต่ำกว่าศรีษะ หรือช้ากว่า 20 วินาที ตัด 10 คะแนน)
 3. ยิงหลังที่กำบังในลักษณะนอนยิง ที่ระยะ 40 หลา
  1. นอนบรรจุกระสุน 6 นัด รอฟังคำสั่ง
  2. พลิกตัวยิงทางซ้าย 2 นัด พลิกตัวยิงทางขวา 2 นัด ลุกเดินยิงกดดันต่อเนื่อง 2 นัด ในระยะเวลา 15 วินาที
 4. ยิงหลังที่กำบังในลักษณะ นั่งคุกเข่าสูง ที่ระยะ 30 หลา
  1. นั่งคุกเข่าสูง บรรจุกระสุน 6 นัด   รอฟังคำสั่ง
  2. เริ่มทำการยิงในลักษณะนั่งสูง ยิงทางซ้าย 2 นัด ยิงทางขวา 2 นัด และลุกเดินยิงกดดันต่อเนื่อง 2 นัด ในระยะเวลา 15 วินาที             
 5. ยิงรอดผ่านที่กำบังในลักษณะนอนยิง ที่ระยะ 20 หลา แลยิงหลังที่กำบังในลักษณะ นั่งต่ำ  ที่ระยะ 10 หลา
  1. นอนบรรจุกระสุน 6 นัด รอฟังคำสั่ง
  2. นอนยิงรอดผ่านที่กำบัง 2 นัด ลุกเดินยิง 2 นัด
  3. นั่งต่ำยิงหลังที่กำบังตามลักษณะพื้นที่ 2 นัด ในระยะเวลา 15 วินาที
 6. ยิงในอาคาร
  1. เข้าตรวจค้นโดยหลักการปลอดภัย ยิงเป้าหมายที่ถืออาวุธ 3 เป้า พลาดหัก 20 คะแนน/เป้า
  2. เข้าตรวจค้น โดยหลักจู่โจม ยิงเป้า 3 เป้า พลาดหัก 20 คะแนน/เป้า

เสร็จสิ้นการยิง...

 • ตรวจสอบอาวุธปืน
 • ถอดซองกระสุน
 • เก็บปืนใส่ซอง
 • กรรมการเก็บเป้า
 • ส่งเป้า
 • ตรวจเป้า

กฎ กติกาบังคับที่ใช้ในการแข่งขัน เพื่อฝึกความปลอดภัย

 1. ผู้เข้าทดสอบทุกท่านต้องมีซองปืนแบบพกนอกไม่มี ตัด 20 คะแนน
 2. ใช้กระสุนเพื่อการแข่งขันรวม 36 นัด บรรจุกระสุนทุกสถานีใช้เวลาไม่เกิน 20 วินาทีหากเกินเวลาที่กำหนด ตัด 20 คะแนน
 3. การบรรจุกระสุนและการคัดปลอกทุกครั้ง ลำกล้องปืนต้องชี้ไปทางเป้าหมาย เสมอ หากคลาดเคลื่อนกว่า 45  องศา ตัด 20 คะแนน
 4. การยิงหลังที่กำบังทุกครั้ง กำหนดตามยุทธวิธีเท่านั้น หากไม่เอียงหน้าเอียงปืน ตัดนัดละ 10 คะแนน
 5. กรณีปืนยาวยิงข้างไม่ถนัดต้องเปลี่ยนบ่าทุกครั้ง ฝ่าฝืน ตัด  20 คะแนน ต่อ ครั้ง
 6. ขณะทดสอบ หากกรรมการเห็นว่าผู้เข้าทดสอบมีเจตนาที่จะปฏิบัติเพื่อฝ่าฝืน กฏ กติกา  หรือไม่ปฏิบัติตามกฏ กติกา จนอาจเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้เข้าทดสอบท่านอื่น กรรมการผู้ดูแลช่องยิงนั้นมีสิทธิจับปืน ปลดซองกระสุน และนำผู้เข้าทดสอบออกจากสนามได้ทันที
 7. ตลอดระยะเวลาการทดสอบ หากกรรมการผู้ดูแลพบว่ามีบุคคลหนึ่งบุคลใดที่มาร่วมชมหรือเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าทดสอบไม่ปฏิบัติตามคำบอกกล่าวของกรรมการ ให้กรรมการผู้ตรวจพบนั้นมีอำนาจเชิญบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้น รวมทั้งผู้เข้าทดสอบออกจากบริเวณสนามโดยทันที
 8. ผู้เข้าทดสอบสามารถอุทรณ์การตัดสินของคณะกรรมการต่อประธานชมรม105UNITได้ทุกกรณีหากเกิดการสงสัยและถือคำวินิจฉัยของประธานชมรมหรือรองประธานผู้รักษาการณ์เป็นที่สุด

*ตามข้อ 2-5 หากท่านฝ่าฝืน  ในชีวิตจริง เหตุการณ์จริงเท่ากับว่าท่านตายแล้ว*

ท่านที่มีผลการยิง 70% ขึ้นไป มีสิทธิรับเหรียญและวุฒิบัตร


 

 
Close

www.105unit.com   developed by freethailand.com   Copyright © 2009