ประกาศข่าวด่วน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมในรุ่นที่ 31 | 08-04-2010

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรม รุ่นที่ 31

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.30 น.

ณ สนามยิงปืน บช.ศ. (หลังสโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดี ซอยวิภาวดี 62)

รายชื่อผู้อบรมรุ่นที่ 31

  1. ชนันท์ธิพัฒน์ ศักดิ์ปรีดา
  2. สิบเอก อรรถพล หยุนแดง
  3. สมศักดิ์ ชะนะภักดิ์
  4. ศักดา สงดวง
  5. ร.ต.อ.นัฎฐ์ โกมุทธพงศ์


ทางชชมรมฯถือการชำระค่าใช้จ่ายเพื่อการฝึก

เป็นการยืนยันที่ชัดเจนเท่านั้น

จึงให้ผู้สมัครเข้ารับการฝึกทุกท่าน

โปรดดำเนินการเพื่อยืนยันการเข้าอบรมตั้งแต่บัดนี้

�***** หากท่านมีความจำเป็นต้องยกเลิกการเข้าอบรม*****

กรุณาแจ้งล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วัน ทางชมรมฯจะคืนเงินค่าสมัคร โดยหักค่าดำเนินการ 30%

กรณีที่แจ้งภายใน 7 วัน หรือไม่สามารถเข้าอบรมในวันที่กำหนด จะไม่มีการคืนเงินให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

อนึ่ง สามารถอุทธรณ์ เหตุผลความจำเป็นได้ที่ประธานชมรมฯ 092 269 4896 พิจารณาอย่างไรถือเป็นที่สุด ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายๆไป
Close

www.105unit.com   developed by freethailand.com   Copyright © 2009