ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เจตนารมย์ของ 105UNIT | 14-01-2010
 

105UNIT เป็นชมรมที่จัดตั้งเพื่อให้ความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยและการยิงปืนทางยุทธวิธีเท่านั้น มิได้หวังเพื่อการค้าหรือสนับสนุนให้สมาชิกนำชื่อเสียงของทางชมรมไปใช้ในลักษณะอื่นอย่างแอบแฝง  และจากหลักการที่ว่า "ประชาชนคือตำรวจคนแรก" แต่ที่ผ่านมาประชาชนที่เป็นพลเมืองดีก็เสียชีวิตคนแรกเช่นเดียวกัน โดยไม่มีใครเคยให้ความรู้ในการปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและเกิดความปลอดภัยแก่พลเมืองดีทั้งที่คอยช่วยเหลือเจ้าพนักงานและคอยแจ้งข้อมูลข่าวสาร 

     ดังนั้นประธานชมรม (อดีตอาจารย์และครูสอนยุทธวิธีตำรวจ และคณะพัฒนายุทธวิธีตำรวจ) จึงได้จัดอบรมหลักสูตรต่างๆเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชน โดยให้มีความรู้ความสามารถต่อสู้ป้องกันตัวและปลดอาวุธจากคนร้ายได้ และใช้อาวุธปืนได้อย่างปลอดภัย เพียงการฝึกสาระสำคัญในระยะสั้นเท่านั้น และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
Close

www.105unit.com   developed by freethailand.com   Copyright © 2009