หน้าหลัก หมายจับคนร้าย วัตถุประสงค์การจัดตั้งโครงการ แจ้งเบาะแส ติดต่อเรา
 • หลักการยิงปืนพกอย่างถูกวิธี
 • หลักสูตรการยิงปืนพก ระบบ 105
 • ความรู้เกี่ยวกับการยิงปืน
 • ระเบียบในการเปิดสนามยิงปืน
 • กฎหมายประชาชนควรรู้
 • ผลการจับกุม 105
 • ความรู้เกี่ยวกับเสื้อเกราะ


 •  
   ลงทะเบียน Online กับ 105UNIT
  DownLoad ใบสมัครการอบรม
   
 • 105 UNIT SHOW...
 • 105UNIT Test ประจำปี 2553...
 • ชมรม 105UNIT ตรวจค้นเทคโนฯปทุมวัน...
 • 105unit ...
 • ยุทธวิธี 105UNIT เหรียญอัศวิน #3...
 •  
  ดาวน์โหลดเอกสาร(เฉพาะสมาชิก)
  แบบฟอร์ต่อบัตรสมาชิก
  แรงบันดาลใจในการมีส่วนร่วม UNITY Concept
  หลักการยิงปืนอย่างถูกวิธี
  เขียนโดย ประชาสัมพันธ์ สนามยิงปืน ทอ.

  ความปลอดภัยในสนามยิงปืน
  ๑. ปฏิบัติต่อปืนทุกกระบอกเสมือนมีกระสุนบรรจุอยู่
  ๒. ปากกระบอกปืนต้องหันไปทางเป้าเสมอ
  ๓. การเข้าสนามยิงปืนต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ควบคุม
  ๔. ไม่อนุยาตให้ถือปืนหลังแนวยิง
  ๕. บรรจุและเลิกบรรจุกระสุนตามคำสั่ง
  ๖. ยิงไปยังเป้าที่ได้รับอนุยาตเท่านั้น
  ๗. ต้องไม่วางปืนที่บรรจุแล้วโดยไม่มีคนเฝ้า(ในแนวยิง)
  ๘. เมื่อหยิบปืนต้องเปิดโม่ตรวจทุกครั้ง
  ๙. ขณะทำการยิงจะไม่นำนิ้วชี้เข้าโกร่งไก จนกว่าพร้อมที่จะยิง
  ๑๐. ไม่หันปากกระบอกปืนไปทางผู้หนึ่งผู้ใด ไม่ว่าบรรจุกระสุนหรือไม่ก็ตาม
  ๑๑. ขณะถือปืนบรรจุกระสุนอยู่ในแนวยิง จะต้องไม่หันหน้ามาข้างหลัง

  หลักการยิงปืนพก
  สาเหตุการยิงปืนไม่ถูกเป้านั้น เป็นเพราะผู้ยิงไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการยิงที่ถูกต้องและมักจะยึดมั่นใน ความเข้าใจที่ว่า การยิงปืนแม่นนั้น ต้องยิงทุกๆวัน ซึ่งเป็นการเข้าใจผิดอย่างยิ่ง เนื่องจากการฝึกยิง ปืนพกของ น.สัญญาบัตร และ นักเรียนทหารโดยทั่วไปแล้ว จะทำการฝึกในท่ายืนยิงอย่างเดียว ซึ่งเป็นท่าเบื้องต้นของการฝึกยิงปืนพก ดังนั้นหลักการที่จะนำมากล่าวแนะนำนี้ จึงเป้นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง และจำเป็นที่สุดที่ผู้รับการฝึกยิงปืนจะต้องรู้และปฏิบัติ โดยแบ่ง ๔ หัวข้อหลัก ดังนี้
  ๑. การยืน
  ๒. การจับปืน
  ๓. การเล็ง
  ๔. การลั่นไก

  ท่าการยืนยิงปืน
  ๑. ยืนตัวตรงหันหน้าเข้าเป้า (ตั้งฉากกับเส้นยิง)
  ๒. เท้าทั้งสองห่างกันพอประมาณ
  ๓. น้ำหนักตัวเฉลี่ยให้อยู่บนเท่าทั้งสองเท่าๆกัน
  ๔. ศีรษะตั้งตรงหันหน้าไปยังเป้า ยกแขนขวาขึ้นให้ได้ระดับกับสายตาชี้ตรงไปยังเป้า
  ๕. ค่อยๆหมุนตัวไปทางซ้ายเล็กน้อย ปลายเท้าขวาหันตรงไปทางเป้า
  ๖. ทดลองลดแขนขวาลง และยกขึ้นในระดับสายตา ชี้ตรงไปยังเป้าหมายหลายๆครั้ง จะต้องรู้สึกสบาย
  ๗. มือซ้ายไขว้ไว้ข้างหลัง หรือล้วงกระเป๋ากางเกงตามถนัด

  การจับปืน
  ๑. ให้ด้านหลังของด้ามปืนอยู่ตรงกลางของง่ามมือ ระหว่างนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ และให้ชิดกับแง่บนของด้ามปืนให้มากที่สุด
  ๒. ใช้นิ้วกลางและนิ้วก้อยรัดด้านหน้าของด้ามปืน โดยให้นิ้วกลางอยู่ชิดกับโกร่งไก
  ๓. ทอดนิ้วหัวแม่มือขนานไปกับแนวลำกล้องปืน โดยให้โคนนิ้วหัวแม่มือบีบกระชับ มีส่วนในการจับปืน
  ๔. นิ้วชี้ทอดขนานไปกับแนวปืน และจะนำเข้าโกร่งไกเมื่อต้องการจะเหนี่ยวไกเท่านั้น

  การเล็ง
  ๑. ให้ยอดศูนย์หน้าอยู่กึ่งกลางบากศูนย์หลัง และเสมอเป็นแนวเดียวกัน
  ๒. ให้กึ่งกลางส่วนล่างของที่หมายตั้งอยู่บนยอดศูนย์หน้า

  คำเตือน
  ๑. ถ้าศูนย์หน้าสูงกว่าศูนย์หลัง ลูกกระสุนจะอยู่สูงกว่าีที่หมาย
  ๒. ถ้าศูนย์หน้าต่ำกว่าศูนย์หลัง ลูกกระสุนจะอยู่ต่ำกว่าที่หมาย
  ๓. ถ้าศูนย์หน้าเอียงซ้าย ลูกกระสุนจะอยู่ทางซ้ายของที่หมาย
  ๔. ถ้าศูนย์หน้าเอียงขวา ลูกกระสุนจะอยู่ทางขวาของที่หมาย

  การลั่นไก
  ๑. ให้ใช้ส่วนข้อแรกของนิ้วชี้สัมผัสกับหน้าของไกปืน
  ๒. ออกแรงเหนี่ยวไกปืนไปข้างหลังช้าๆ ตามแนวแกนขแงลำกล้องปืน
  ๓. ขณะทำการลั่นไก ลักษณะการเล็งยอดศูนย์หน้าต้องอยุ่กึ่งกลางบากศูนย์หลัง และเสมอเป็นแนวเดียวกัน อย่าให้ศูนย์ปืนส่ายออกนอกจุดเล็ง

  :: กองสารนิเทศ ตร.
  :: กองบัญชาการตำรวจนครบาล

  ศูนย์กลางการเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตำรวจกองบัญชาการสอบสวนกลาง
  กองปราบปราม ศูนย์ข้อมูลสนเทศ ตำรวจทางหลวง
  ตำรวจรถไฟ ตำรวจนครบาลสายตรวจพิเศษ คำรวจนครบาล
  ตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  ห้องภาพ 105
  ปฏิทินกิจกรรม
  26-1-2557 : โครงการธารน้ำใจสู่เด็กไทย ครั้งที่ ๕
  23-3-2557 : เปิดอบรม รุ่นที่ 18


  การรักษาความปลอดภัยและการใช้อาวุธปืนทางยุทธวิธี
  ประจำปี 2559   รุ่น 28


  วันนี้ : 1 ครั้ง
  เดือนนี้ : 293 ครั้ง
  ปีนี้ : 2,442 ครั้ง
  ทั้งหมด : 974,946 ครั้ง

  Online : 1
 • 3.238.72.122
 • www.105unit.com   developed by freethailand.com   Copyright © 2009
  Administrator