หน้าหลัก หมายจับคนร้าย วัตถุประสงค์การจัดตั้งโครงการ แจ้งเบาะแส ติดต่อเรา
 • หลักการยิงปืนพกอย่างถูกวิธี
 • หลักสูตรการยิงปืนพก ระบบ 105
 • ความรู้เกี่ยวกับการยิงปืน
 • ระเบียบในการเปิดสนามยิงปืน
 • กฎหมายประชาชนควรรู้
 • ผลการจับกุม 105
 • ความรู้เกี่ยวกับเสื้อเกราะ


 •  
   ลงทะเบียน Online กับ 105UNIT
  DownLoad ใบสมัครการอบรม
   
 • 105 UNIT SHOW...
 • 105UNIT Test ประจำปี 2553...
 • ชมรม 105UNIT ตรวจค้นเทคโนฯปทุมวัน...
 • 105unit ...
 • ยุทธวิธี 105UNIT เหรียญอัศวิน #3...
 •  
  ดาวน์โหลดเอกสาร(เฉพาะสมาชิก)
  แบบฟอร์ต่อบัตรสมาชิก
  แรงบันดาลใจในการมีส่วนร่วม UNITY Concept

  หลักเกณฑ์ และระเบียบในการเปิดสนามยิงปืน

  • - เป็นไปตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0309.3/ว 3025 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2545 เรื่อง แนวทางการขออนุญาตตั้งสนามยิงปืน
  • - พ.ร.บ. อาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว นายทะเบียนท้องที่จึงไม่มีอำนาจออกใบอนุญาตให้บุคคลจัดตั้งสนามยิงปืน
  • - สำหรับแนวทางปฏิบัติของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กำหนดให้นายทะเบียนท้องที่ออกใบอนุญาตให้สนามยิงปืน สั่ง นำเข้า มี และใช้อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนได้ เฉพาะสนามยิงปืนที่จดทะเบียนเป็นสมาคมเท่านั้น


  :: กองสารนิเทศ ตร.
  :: กองบัญชาการตำรวจนครบาล

  ศูนย์กลางการเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตำรวจกองบัญชาการสอบสวนกลาง
  กองปราบปราม ศูนย์ข้อมูลสนเทศ ตำรวจทางหลวง
  ตำรวจรถไฟ ตำรวจนครบาลสายตรวจพิเศษ คำรวจนครบาล
  ตำรวจท่องเที่ยว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  ห้องภาพ 105
  ปฏิทินกิจกรรม
  26-1-2557 : โครงการธารน้ำใจสู่เด็กไทย ครั้งที่ ๕
  23-3-2557 : เปิดอบรม รุ่นที่ 18


  การรักษาความปลอดภัยและการใช้อาวุธปืนทางยุทธวิธี
  ประจำปี 2559   รุ่น 28


  วันนี้ : 9 ครั้ง
  เดือนนี้ : 290 ครั้ง
  ปีนี้ : 2,439 ครั้ง
  ทั้งหมด : 974,943 ครั้ง

  Online : 3
 • 3.238.72.122
 • 3.238.72.122
 • 3.238.72.122
 • www.105unit.com   developed by freethailand.com   Copyright © 2009
  Administrator