105unit.com      หน้าหลักบอร์ด      ตั้งคำถาม      ค้นหา      ลงทะเบียนสมาชิกบอร์ด   
สมาชิกบอร์ด ออนไลน์ 0 ท่าน  
:: สมาชิกเข้าระบบ | ชื่อเข้าระบบ :: รหัสผ่าน :
:: ผู้ดูแลระบบ เฉพาะเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเท่านั้น
ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ ย้อนกลับ | ถัดไป
 • บก.๑๐๕
 • ดูแล เสนอแนะ วิเคราะห์ แก้ไข กิจการภายใน105UNIT
 • ประชาชนคือ ตำรวจคนแรก
 • เชิญสมาชิก 105UNIT ร่วมทดสอบและแข่งขันการยิงปืนประจำปี 2557

   

  รูปเหรียญเชิดชูความสามารถ

   "การยิงปืนทางยุทธวิธี 105UNIT"

   

  สงวนลิขสิทธิ

   105UNIT TACTICAL  

   

                     

  ความหมายของเหรียญ

  -ภาพหุ่นคนถือปืน หมายถึง เป้าหมายที่จะทำการยิงได้นั้น ต้องตรวจสอบให้ดีว่าเป็นคนร้ายหรือไม่และมีอาวุธหรือไม่

  -รูปสี่เหลี่ยมซ้อนกันสองชั้น  หมายถึง อาคารและมีทางเข้าทางออกหลายช่องทาง ต้องดำเนินการเข้าตามยุทธวิธีเท่านั้นถึงจะปลอดภัย

  -รูปวงกลมสีส้มทองสองชั้น หมายถึง การปิดวงล้อมวงในและการปิดวงล้อมวงนอก โดยเมื่อพบเหตุครั้งแรกต้องแจ้งเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งปิดกันที่เกิดเหตุตั้งแต่จุดเกิดเหตุและรอบอาคารที่เกิดเหตุและแบ่งพื้นที่การดำเนินการตรวจค้นพร้อมระวังป้องกัน

  -เส้นสายใยกล้อง หมายถึง ความแม่นยำในการยิงและการตัดสินใจยิง ต้องยิงเป้าหมายที่เป็นคนร้ายเท่านั้น

   

     วัตถุประสงค์

           1.เพื่อเพิ่มทักษะการใช้อาวุธปืนทางยุทธวิธี ให้แก่สมาชิก 

           2.เพื่อให้ผู้ผ่านการทดสอบมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นหากจำเป็นต้องใช้อาวุธปืนในสถานะการณ์จริง

           3.เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

           4.เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่าย สมทบกองทุนสวัสดิการสมาชิกต่อไป

   

  กติกาและท่าทางการทดสอบการยิงปืนทางยุทธวิธี ระบบ 105UNIT

        

              1. ยิงฉับพลัน 3 ท่า ที่ระยะ 50 หลา

  1.1 บรรจุกระสุน 6 นัด เก็บปืนใส่ซองและยืนเตรียมพร้อม  รอฟังคำสั่ง

  1.2 เริ่มยิงท่า ยืนยิง 2 นัด นั่งยิง 2 นัด นอนยิง 2 นัด ภายในเวลา 15 วินาที

              2. เคลื่อนที่เข้าหาที่กำบังในลักษณะคลานต่ำ

                          2.1 หมุนตัวมาทางซ้าย 2 รอบ

                          2.2 คลานต่ำในลักษณะถือปืนไปทางด้านหน้าโดยตลอด

                      (ลำกล้องต่ำกว่าศรีษะ หรือช้ากว่า 20 วินาที ตัด 10 คะแนน)

               3.ยิงหลังที่กำบังในลักษณะนอนยิง ที่ระยะ 40 หลา

                          3.1 นอนบรรจุกระสุน 6 นัด รอฟังคำสั่ง

                          3.2 พลิกตัวยิงทางซ้าย 2 นัด พลิกตัวยิงทางขวา 2 นัด

                               ลุกเดินยิงกดดันต่อเนื่อง 2 นัด ในระยะเวลา 15 วินาที 

           4.ยิงหลังที่กำบังในลักษณะ นั่งคุกเข่าสูง ที่ระยะ 30 หลา

                          4.1 นั่งคุกเข่าสูง บรรจุกระสุน 6 นัด   รอฟังคำสั่ง

                          4.2 เริ่มทำการยิงในลักษณะนั่งสูง ยิงทางซ้าย 2 นัด ยิงทางขวา 2 นัด

                                และลุกเดินยิงกดดันต่อเนื่อง 2 นัด ในระยะเวลา 15 วินาที             

         5.ยิงรอดผ่านที่กำบังในลักษณะ นอนยิง ที่ระยะ 20 หลา

             และ ยิงหลังที่กำบังในลักษณะ นั่งต่ำ  ที่ระยะ 10 หลา

                          5.1 นอนบรรจุกระสุน 6 นัด รอฟังคำสั่ง

                          5.2 นอนยิงรอดผ่านที่กำบัง 2 นัด ลุกเดินยิง 2 นัด 

                          5.3 นั่งต่ำยิงหลังที่กำบังตามลักษณะพื้นที่ 2 นัด ในระยะเวลา 15 วินาที

  6.ยิงในอาคาร

  6.1 เข้าตรวจค้นโดยหลักการปลอดภัย ยิงเป้าหมายที่ถืออาวุธ 3 เป้า พลาดหัก 20 คะแนน/เป้า

  6.2 เข้าตรวจค้น โดยหลักจู่โจม ยิงเป้า 3 เป้า พลาดหัก 20 คะแนน/เป้า

   

   เสร็จสิ้นการยิง ตรวจสอบอาวุธปืน ถอดซองกระสุน เก็บปืนใส่ซอง

  กรรมการเก็บเป้า ส่งเป้า ตรวจเป้า

   

               กฎ กติกาบังคับที่ใช้ในการแข่งขัน เพื่อฝึกความปลอดภัย

              1.ผู้เข้าทดสอบทุกท่านต้องมีซองปืนแบบพกนอก ไม่มีตัด 20 คะแนน

              2.ใช้กระสุนเพื่อการแข่งขันรวม 36 นัด บรรจุกระสุนทุกสถานีใช้เวลาไม่เกิน 20 วินาทีหากเกินเวลาที่กำหนด ตัด 20 คะแนน

              3.การบรรจุกระสุนและการคัดปลอกทุกครั้ง ลำกล้องปืนต้องชี้ไปทางไป้าหมาย เสมอ หากคลาดเคลื่อนกว่า 45  องศา ตัด 20 คะแนน

              4.การยิงหลังที่กำบังทุกครั้ง กำหนดตามยุทธวิธีเท่านั้น หากไม่เอียงหน้าเอียงปืน ตัดนัดละ 10 คะแนน

              5.กรณีปืนยาวยิงข้างไม่ถนัดต้องเปลี่ยนบ่าทุกครั้ง ฝ่าฝืนตัด  20 คะแนนต่อครั้ง

                      *ตามข้อ 2-5 หากท่านฝ่าฝืน  ในชีวิตจริง เหตุการณ์จริงเท่ากับว่าท่านตายแล้ว*

              6.ขณะทดสอบ หากกรรมการเห็นว่าผู้เข้าทดสอบมีเจตนาที่จะปฏิบัติเพื่อฝ่าฝืน กฏ กติกา  หรือไม่ปฏิบัติตามกฏ กติกา จนอาจเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้เข้าทดสอบท่านอื่น กรรมการผู้ดูแลช่องยิงนั้นมีสิทธิจับปืน ปลดซองกระสุนและนำผู้เข้าทดสอบออกจากสนามได้ทันที

              7.ตลอดระยะเวลาการทดสอบ หากกรรมการผู้ดูแลพบว่ามีบุคคลหนึ่งบุคลใดที่มาร่วมชมหรือเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าทดสอบไม่ปฏิบัติตามคำบอกกล่าวของกรรมการ ให้กรรมการผู้ตรวจพบนั้นมีอำนาจเชิญบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้น รวมทั้งผู้เข้าทดสอบออกจากบริเวณสนามโดยทันที

              8.ผู้เข้าทดสอบสามารถอุทรณ์การตัดสินของคณะกรรมการต่อประธานชมรม105UNITได้ทุกกรณีหากเกิดการสงสัยและถือคำวินิจฉัยของประธานชมรมหรือรองประธานผู้รักษาการณ์เป็นที่สุด

   

    อนึ่ง ท่านที่มีผลการยิง 70% ขึ้นไปมีสิทธิรับเหรียญและวุฒิบัตร


  โดย : บก.๑๐๕ วัน-เวลา : 3 ธันวาคม 2557 | 21:53:06   From ip : 110.171.101.79

   ความคิดเห็นที่ : 1
 • บก.๑๐๕
 • ดูแล เสนอแนะ วิเคราะห์ แก้ไข กิจการภายใน105UNIT
 • ประชาชนคือ ตำรวจคนแรก
 •  

  พบกันวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557

  ตังแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

  ณ สนามยิงปืน ตร. หลังสโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดีรังสิต ซอย 62 หรือ 64

  แบ่งเป็น 2 ประเภทการทดสอบ

  1.การทดสอบ ความสามารถผ่านเกณฑ์ 70%  ระบบ 105UNIT

        ค่าสมัคร   1,500 บาท  สามารถทดสอบ จนกว่าจะผ่านการทดสอบ (ตามลำดับ) จนถึง 16.00 น.

  2.การแข่งขัน ชิงถ้วยรางวัล 105UNIT  แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

       2.1 ประเภท  มือโปร ปืนพกสั้น (สามารถตกแต่งแก้ไขดัดแปลง ได้ทุกรูปแบบ)   3 ถ้วยรางวัล

       2.2 ประเภท ทั่วไป     ปืนพกสั้น  (ห้ามแก้ไขดัดแปลงใดๆทั้งสิ้น)    3 ถ้วยรางวัล

             ค่าสมัคร 1,000 บาท รอบต่อไป ครั้งละ 500 บาท (ตามลำดับ) จนถึง 16.00 น.

   


  โดย : บก.๑๐๕  วัน - เวลา : พุธ 3 ธันวาคม 2557 | 22:09:47   From ip : 110.171.101.79

   ความคิดเห็นที่ : 2
 • บก.๑๐๕
 • ดูแล เสนอแนะ วิเคราะห์ แก้ไข กิจการภายใน105UNIT
 • ประชาชนคือ ตำรวจคนแรก
 •  

  สำหรับท่านที่ต้องการสนับสนุนชมรมฯโดยการต่อบัตรสมาชิกประจำปี

   ค่าธรรมเนียม 550 บาท

  เพื่อนำรายได้ใช้จ่ายในกิจการชมรมฯ ต่อไป

  สามารถส่งทางไปรษณีย์ตามเอกสารที่ทางชมรมฯได้จัดส่งให้

  ขอแสดงความนับถือ มา ณ โอกาสนี้

   


  โดย : บก.๑๐๕  วัน - เวลา : พุธ 3 ธันวาคม 2557 | 22:15:09   From ip : 110.171.101.79

   ความคิดเห็นที่ : 3
 • บก.๑๐๕
 • ดูแล เสนอแนะ วิเคราะห์ แก้ไข กิจการภายใน105UNIT
 • ประชาชนคือ ตำรวจคนแรก
 •  

  ลักษณะ และท่าทางการแข่งขัน ประจำปี 2557

   

  ประเภท ทดสอบความสามารถ   เกณฑ์ผ่าน 70% ท่าทางตามที่กำหนด ด้านบน

   

  ประเภทแข่งขัน ชิงถ้วยรางวัล    รายละเอียด ดังนี้

  1.ใช้ซองกระสุน 2 ซอง ยรรจุครั้งละ 6 นัด

  2.ใช้กระสุนรวมทั้งสิ้น 24 นัด

  3.การคิดคะแนน ใช้คะแนนทั้งหมด หารด้วยเวลาทั้งหมด

  4.ท่าทางการแข่งขัน

  4.1 กดเริ่มเวลาแข่งขัน

  4.2 ดำเนินการข้ามเครื่องกีดขวางตามที่กำหนด

  4.3 หยิบปืน บรรจุกระสุน ยืนยิง นั่งยิง นอนยิง ท่าละ 2 นัด ในบริเวณที่กำหนด

  4.4 หมุนตัวหลบการยิงตอบโต้ คลานต่ำเข้าหาที่กำบัง

  4.5 นอนยิงหลังที่กำบัง ทางซ้าย,ทางขวา และเดินเคลื่อนที่เข้าหาที่กำบัง ท่าละ 2 นัด

  4.6 บรรจุกระสุนใส่ซองกระสุน ซองละ 6 นัด

  4.7 นั่งQuick peek ประกอบอาวุธปืน ทางขวา 2 นัด เคลื่อนที่เข้าหาที่กำบัง 2 นัด นังQuick peek ทางซ้าย 2 นัด

  4.8 วิ่งเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บกลับมาในที่ปลอดภัย

  4.9 เปลี่ยนซองกระสุน ยิงตอบโต้ทันที 6 นัด

  4.10 เก็บปืนใส่ซอง วิ่งกลับมายังจุดเริ่มต้น

  4.11 ขนย้ายวัสดุที่กีดขวางทาง และวิ่งกดหยุดเวลา

   อนึ่ง ท่าทางต่างๆอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเพื่อความปลอดภัย ซึ่งจะแจ้งให้ทราบก่อนเริ่มทำการแข่งขัน(หากมี)

   


  โดย : บก.๑๐๕  วัน - เวลา : พฤหัสบดี 11 ธันวาคม 2557 | 10:42:19   From ip : 125.25.205.19

   ความคิดเห็นที่ : 4
 • บก.๑๐๕
 • ดูแล เสนอแนะ วิเคราะห์ แก้ไข กิจการภายใน105UNIT
 • ประชาชนคือ ตำรวจคนแรก
 •  

  เนื่องจากสมาชิกหลายท่าน ขอให้เพิ่มรุ่น อายุ 45 ปีขึ้นไป

  เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน

  ทาง 105UNIT ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า

  เนื่องจากช่วงวัยดังกล่าวเป็นช่วงที่สายตามีการปรับความมองเห็นตามธรรมชาติ

  และยากในการที่จะเข้าทดสอบแข่งขันกับวัยที่ต่ำลงมา

  จึงอนุมัติให้เพิ่ม การแข่งขัน ประเภท รุ่น อายุ 45 ปี ขึ้นไป จำนวน 1 ถ้วยรางวัล

   

   


  โดย : บก.๑๐๕  วัน - เวลา : พุธ 17 ธันวาคม 2557 | 9:19:04   From ip : 110.168.94.134

  ร่วมแสดงความคิดเห็น
  ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
  อีเมลล์ (E-mail) :
  แสดงความคิดเห็น :
  ภาพประกอบ :
  ** สูงสุด 6 ภาพ ต่อการโพส 1 ครั้งคะ ใช้ภาพที่เป็นสกุล .jpg, .gif, .png นะคะ ชื่อไฟล์ขอเป็นภาษาอังกฤษนะคะ

  รหัสอ้างอิง :

    


  www.105unit.com   developed by freethailand.com   Copyright © 2009