105unit.com      หน้าหลักบอร์ด      ตั้งคำถาม      ค้นหา      ลงทะเบียนสมาชิกบอร์ด   
สมาชิกบอร์ด ออนไลน์ 0 ท่าน  
:: สมาชิกเข้าระบบ | ชื่อเข้าระบบ :: รหัสผ่าน :
:: ผู้ดูแลระบบ เฉพาะเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเท่านั้น
ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ ย้อนกลับ | ถัดไป
 • บก.๑๐๕
 • ดูแล เสนอแนะ วิเคราะห์ แก้ไข กิจการภายใน105UNIT
 • ประชาชนคือ ตำรวจคนแรก
 • รวมภาพ การฝึกภาคฤดูร้อน Shooting on Tour#13 (Level 1)

  รวมภาพ การฝึกภาคฤดูร้อน Shooting on Tour#13 (Level 1) วันที่แรก

  คลิ๊กที่ภาพ

   


  โดย : บก.๑๐๕ วัน-เวลา : 6 พฤษภาคม 2557 | 17:13:47   From ip : 114.109.0.66

   ความคิดเห็นที่ : 1
 • บก.๑๐๕
 • ดูแล เสนอแนะ วิเคราะห์ แก้ไข กิจการภายใน105UNIT
 • ประชาชนคือ ตำรวจคนแรก
 •  รวมภาพ การฝึกภาคฤดูร้อน Shooting on Tour#13 (Level 1) วันที่สอง

  คลิ๊กที่ภาพ

   


  โดย : บก.๑๐๕  วัน - เวลา : อังคาร 6 พฤษภาคม 2557 | 17:16:33   From ip : 114.109.0.66

   ความคิดเห็นที่ : 2
 • L-15
 • witaya kesorn
 • 9หมู่8 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
 • 0879999011
 • a-witke101@hotmail.com
 • เก็บตก มาแล้ววววววครับบบบ

  โดย : L-15  วัน - เวลา : อังคาร 13 พฤษภาคม 2557 | 13:49:44   From ip : 180.183.120.143

   ความคิดเห็นที่ : 3
 • L-15
 • witaya kesorn
 • 9หมู่8 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
 • 0879999011
 • a-witke101@hotmail.com

 • โดย : L-15  วัน - เวลา : อังคาร 13 พฤษภาคม 2557 | 13:52:37   From ip : 180.183.120.143

   ความคิดเห็นที่ : 4
 • L-15
 • witaya kesorn
 • 9หมู่8 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
 • 0879999011
 • a-witke101@hotmail.com

 • โดย : L-15  วัน - เวลา : อังคาร 13 พฤษภาคม 2557 | 14:00:39   From ip : 180.183.120.143

   ความคิดเห็นที่ : 5
 • L-15
 • witaya kesorn
 • 9หมู่8 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
 • 0879999011
 • a-witke101@hotmail.com

 • โดย : L-15  วัน - เวลา : อังคาร 13 พฤษภาคม 2557 | 14:06:54   From ip : 180.183.120.143

   ความคิดเห็นที่ : 6
 • L-15
 • witaya kesorn
 • 9หมู่8 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
 • 0879999011
 • a-witke101@hotmail.com

 • โดย : L-15  วัน - เวลา : อังคาร 13 พฤษภาคม 2557 | 14:16:49   From ip : 180.183.120.143

   ความคิดเห็นที่ : 7
 • L-15
 • witaya kesorn
 • 9หมู่8 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
 • 0879999011
 • a-witke101@hotmail.com
 • ผู้สังเกตการณ์ครับ

  โดย : L-15  วัน - เวลา : อังคาร 13 พฤษภาคม 2557 | 14:22:34   From ip : 180.183.120.143

   ความคิดเห็นที่ : 8
 • L-15
 • witaya kesorn
 • 9หมู่8 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
 • 0879999011
 • a-witke101@hotmail.com
 • หญิงแกร่ง หนึ่งเดียว

  โดย : L-15  วัน - เวลา : อังคาร 13 พฤษภาคม 2557 | 14:27:51   From ip : 180.183.120.143

   ความคิดเห็นที่ : 9
 • L-15
 • witaya kesorn
 • 9หมู่8 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
 • 0879999011
 • a-witke101@hotmail.com
 • ท่านอัศวิน-01 ครูหนึ่งเดียวของเรา

  โดย : L-15  วัน - เวลา : อังคาร 13 พฤษภาคม 2557 | 14:30:21   From ip : 124.120.15.205

   ความคิดเห็นที่ : 10
 • L-15
 • witaya kesorn
 • 9หมู่8 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
 • 0879999011
 • a-witke101@hotmail.com

 • โดย : L-15  วัน - เวลา : อังคาร 13 พฤษภาคม 2557 | 14:31:51   From ip : 180.183.120.143

   ความคิดเห็นที่ : 11
 • L-15
 • witaya kesorn
 • 9หมู่8 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
 • 0879999011
 • a-witke101@hotmail.com

 • โดย : L-15  วัน - เวลา : อังคาร 13 พฤษภาคม 2557 | 14:33:28   From ip : 180.183.120.143

   ความคิดเห็นที่ : 12
 • L-15
 • witaya kesorn
 • 9หมู่8 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
 • 0879999011
 • a-witke101@hotmail.com

 • โดย : L-15  วัน - เวลา : อังคาร 13 พฤษภาคม 2557 | 14:35:29   From ip : 180.183.120.143

   ความคิดเห็นที่ : 13
 • L-15
 • witaya kesorn
 • 9หมู่8 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
 • 0879999011
 • a-witke101@hotmail.com

 • โดย : L-15  วัน - เวลา : อังคาร 13 พฤษภาคม 2557 | 14:37:22   From ip : 180.183.120.143

   ความคิดเห็นที่ : 14
 • L-15
 • witaya kesorn
 • 9หมู่8 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
 • 0879999011
 • a-witke101@hotmail.com

 • โดย : L-15  วัน - เวลา : อังคาร 13 พฤษภาคม 2557 | 14:39:10   From ip : 180.183.120.143

   ความคิดเห็นที่ : 15
 • L-15
 • witaya kesorn
 • 9หมู่8 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
 • 0879999011
 • a-witke101@hotmail.com

 • โดย : L-15  วัน - เวลา : อังคาร 13 พฤษภาคม 2557 | 14:41:21   From ip : 180.183.120.143

   ความคิดเห็นที่ : 16
 • L-15
 • witaya kesorn
 • 9หมู่8 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
 • 0879999011
 • a-witke101@hotmail.com

 • โดย : L-15  วัน - เวลา : อังคาร 13 พฤษภาคม 2557 | 14:43:20   From ip : 124.120.15.205

   ความคิดเห็นที่ : 17
 • L-15
 • witaya kesorn
 • 9หมู่8 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
 • 0879999011
 • a-witke101@hotmail.com

 • โดย : L-15  วัน - เวลา : อังคาร 13 พฤษภาคม 2557 | 14:45:21   From ip : 124.120.15.205

   ความคิดเห็นที่ : 18
 • L-15
 • witaya kesorn
 • 9หมู่8 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
 • 0879999011
 • a-witke101@hotmail.com

 • โดย : L-15  วัน - เวลา : อังคาร 13 พฤษภาคม 2557 | 14:57:44   From ip : 180.183.120.143

   ความคิดเห็นที่ : 19
 • L-15
 • witaya kesorn
 • 9หมู่8 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
 • 0879999011
 • a-witke101@hotmail.com

 • โดย : L-15  วัน - เวลา : อังคาร 13 พฤษภาคม 2557 | 14:59:51   From ip : 180.183.120.143

   ความคิดเห็นที่ : 20
 • L-15
 • witaya kesorn
 • 9หมู่8 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
 • 0879999011
 • a-witke101@hotmail.com

 • โดย : L-15  วัน - เวลา : อังคาร 13 พฤษภาคม 2557 | 15:02:18   From ip : 124.120.15.205

   ความคิดเห็นที่ : 21
 • L-15
 • witaya kesorn
 • 9หมู่8 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
 • 0879999011
 • a-witke101@hotmail.com

 • โดย : L-15  วัน - เวลา : อังคาร 13 พฤษภาคม 2557 | 15:08:12   From ip : 180.183.120.143

   ความคิดเห็นที่ : 22
 • L-15
 • witaya kesorn
 • 9หมู่8 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
 • 0879999011
 • a-witke101@hotmail.com

 • โดย : L-15  วัน - เวลา : อังคาร 13 พฤษภาคม 2557 | 15:30:15   From ip : 180.183.120.143

   ความคิดเห็นที่ : 23
 • L-15
 • witaya kesorn
 • 9หมู่8 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
 • 0879999011
 • a-witke101@hotmail.com

 • โดย : L-15  วัน - เวลา : อังคาร 13 พฤษภาคม 2557 | 16:55:55   From ip : 180.183.120.143

   ความคิดเห็นที่ : 24
 • L-15
 • witaya kesorn
 • 9หมู่8 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
 • 0879999011
 • a-witke101@hotmail.com

 • โดย : L-15  วัน - เวลา : อังคาร 13 พฤษภาคม 2557 | 16:59:39   From ip : 180.183.120.143

   ความคิดเห็นที่ : 25
 • L-15
 • witaya kesorn
 • 9หมู่8 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
 • 0879999011
 • a-witke101@hotmail.com

 • โดย : L-15  วัน - เวลา : อังคาร 13 พฤษภาคม 2557 | 17:01:51   From ip : 180.183.120.143

   ความคิดเห็นที่ : 26
 • L-15
 • witaya kesorn
 • 9หมู่8 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
 • 0879999011
 • a-witke101@hotmail.com

 • โดย : L-15  วัน - เวลา : อังคาร 13 พฤษภาคม 2557 | 17:05:00   From ip : 180.183.120.143

   ความคิดเห็นที่ : 27
 • L-15
 • witaya kesorn
 • 9หมู่8 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
 • 0879999011
 • a-witke101@hotmail.com
 • พอท่านนายกมาถึงปุ๊บ เราก็เรียกแถวรวมพลกันปั๊บ กับภารกิจยิงปืนใต้น้ำ เพื่อทดสอบจิตใจ

  โดย : L-15  วัน - เวลา : ศุกร์ 16 พฤษภาคม 2557 | 10:58:18   From ip : 180.183.139.223

   ความคิดเห็นที่ : 28
 • L-15
 • witaya kesorn
 • 9หมู่8 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
 • 0879999011
 • a-witke101@hotmail.com
 • รอเรียกแถว เพื่อลงเล่นน้ำกัน

  โดย : L-15  วัน - เวลา : ศุกร์ 16 พฤษภาคม 2557 | 11:01:54   From ip : 180.183.139.223

   ความคิดเห็นที่ : 29
 • L-15
 • witaya kesorn
 • 9หมู่8 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
 • 0879999011
 • a-witke101@hotmail.com
 • ลุ้นอยู่บนหาด

  โดย : L-15  วัน - เวลา : ศุกร์ 16 พฤษภาคม 2557 | 11:03:59   From ip : 180.183.139.223

   ความคิดเห็นที่ : 30
 • L-15
 • witaya kesorn
 • 9หมู่8 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
 • 0879999011
 • a-witke101@hotmail.com
 • ผ่านแล้ววววว

  โดย : L-15  วัน - เวลา : ศุกร์ 16 พฤษภาคม 2557 | 11:05:50   From ip : 110.169.207.226

   ความคิดเห็นที่ : 31
 • L-15
 • witaya kesorn
 • 9หมู่8 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
 • 0879999011
 • a-witke101@hotmail.com
 • k-18 รอเรียกแถว

  โดย : L-15  วัน - เวลา : ศุกร์ 16 พฤษภาคม 2557 | 11:08:01   From ip : 110.169.207.226

   ความคิดเห็นที่ : 32
 • L-15
 • witaya kesorn
 • 9หมู่8 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
 • 0879999011
 • a-witke101@hotmail.com
 • พี่นัท โหลดกระสุนรอ

  โดย : L-15  วัน - เวลา : ศุกร์ 16 พฤษภาคม 2557 | 11:09:29   From ip : 180.183.139.223

   ความคิดเห็นที่ : 33
 • L-15
 • witaya kesorn
 • 9หมู่8 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
 • 0879999011
 • a-witke101@hotmail.com
 • หมออัม... หญิงแกร่งแห่งดินแดนเลิศสิน

  โดย : L-15  วัน - เวลา : ศุกร์ 16 พฤษภาคม 2557 | 11:12:21   From ip : 110.169.207.226

   ความคิดเห็นที่ : 34
 • L-15
 • witaya kesorn
 • 9หมู่8 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
 • 0879999011
 • a-witke101@hotmail.com
 • ตอนนี้ยังร่าเริงกันอยู่ครับ

  โดย : L-15  วัน - เวลา : ศุกร์ 16 พฤษภาคม 2557 | 11:23:25   From ip : 180.183.139.223

   ความคิดเห็นที่ : 35
 • L-15
 • witaya kesorn
 • 9หมู่8 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
 • 0879999011
 • a-witke101@hotmail.com

 • โดย : L-15  วัน - เวลา : ศุกร์ 16 พฤษภาคม 2557 | 11:25:30   From ip : 110.169.207.226

   ความคิดเห็นที่ : 36
 • L-15
 • witaya kesorn
 • 9หมู่8 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
 • 0879999011
 • a-witke101@hotmail.com
 • ครูม่อน โดนอุ้ม

  โดย : L-15  วัน - เวลา : ศุกร์ 16 พฤษภาคม 2557 | 11:27:46   From ip : 180.183.139.223

   ความคิดเห็นที่ : 37
 • L-15
 • witaya kesorn
 • 9หมู่8 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
 • 0879999011
 • a-witke101@hotmail.com
 • พี่เจษเราโดนหามลงทะเลมา

  โดย : L-15  วัน - เวลา : ศุกร์ 16 พฤษภาคม 2557 | 11:29:13   From ip : 180.183.139.223

   ความคิดเห็นที่ : 38
 • L-15
 • witaya kesorn
 • 9หมู่8 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
 • 0879999011
 • a-witke101@hotmail.com
 • ก็เลยต้องจัดหนักกัน

  โดย : L-15  วัน - เวลา : ศุกร์ 16 พฤษภาคม 2557 | 11:31:03   From ip : 110.169.207.226

   ความคิดเห็นที่ : 39
 • L-15
 • witaya kesorn
 • 9หมู่8 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
 • 0879999011
 • a-witke101@hotmail.com
 • ดึกมากแล้ว ให้นอนพักกัน

  โดย : L-15  วัน - เวลา : ศุกร์ 16 พฤษภาคม 2557 | 11:34:33   From ip : 180.183.139.223

   ความคิดเห็นที่ : 40
 • L-15
 • witaya kesorn
 • 9หมู่8 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
 • 0879999011
 • a-witke101@hotmail.com

 • โดย : L-15  วัน - เวลา : ศุกร์ 16 พฤษภาคม 2557 | 11:38:56   From ip : 180.183.139.223

   ความคิดเห็นที่ : 41
 • L-15
 • witaya kesorn
 • 9หมู่8 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
 • 0879999011
 • a-witke101@hotmail.com

 • โดย : L-15  วัน - เวลา : ศุกร์ 16 พฤษภาคม 2557 | 11:40:46   From ip : 180.183.139.223

   ความคิดเห็นที่ : 42
 • L-15
 • witaya kesorn
 • 9หมู่8 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
 • 0879999011
 • a-witke101@hotmail.com
 • ดูครูม่อนเขามีความสุขกับการถ่ายภาพนะครับ

  โดย : L-15  วัน - เวลา : ศุกร์ 16 พฤษภาคม 2557 | 11:44:55   From ip : 180.183.139.223

   ความคิดเห็นที่ : 43
 • L-15
 • witaya kesorn
 • 9หมู่8 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
 • 0879999011
 • a-witke101@hotmail.com
 • มีทะเล ก็ต้องมีเรือ เป็นธรรมดาครับ เอ้าฮ๊าไฮ....เจี๊ยบๆ

  โดย : L-15  วัน - เวลา : พุธ 21 พฤษภาคม 2557 | 7:36:59   From ip : 124.120.98.147

   ความคิดเห็นที่ : 44
 • L-15
 • witaya kesorn
 • 9หมู่8 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
 • 0879999011
 • a-witke101@hotmail.com
 • ยินดีด้วยกับอัศวินใหม่3ท่าน และผู้เข้ารับการฝึก ทุกท่านสุดยอดมากครับ ด้วยจิตคารวะ

  โดย : L-15  วัน - เวลา : พุธ 21 พฤษภาคม 2557 | 7:42:14   From ip : 180.183.50.57

   ความคิดเห็นที่ : 45
 • L-15
 • witaya kesorn
 • 9หมู่8 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
 • 0879999011
 • a-witke101@hotmail.com
 • อัศวิน105

  โดย : L-15  วัน - เวลา : ศุกร์ 30 พฤษภาคม 2557 | 7:50:31   From ip : 180.183.118.241

   ความคิดเห็นที่ : 46
 • L-15
 • witaya kesorn
 • 9หมู่8 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
 • 0879999011
 • a-witke101@hotmail.com
 • ช่างภาพมืออาชีพ555 กล้องแทบจะทิ่มตาบอด

  โดย : L-15  วัน - เวลา : พุธ 25 มิถุนายน 2557 | 11:05:58   From ip : 183.89.210.221

  ร่วมแสดงความคิดเห็น
  ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
  อีเมลล์ (E-mail) :
  แสดงความคิดเห็น :
  ภาพประกอบ :
  ** สูงสุด 6 ภาพ ต่อการโพส 1 ครั้งคะ ใช้ภาพที่เป็นสกุล .jpg, .gif, .png นะคะ ชื่อไฟล์ขอเป็นภาษาอังกฤษนะคะ

  รหัสอ้างอิง :

    


  www.105unit.com   developed by freethailand.com   Copyright © 2009