105unit.com      หน้าหลักบอร์ด      ตั้งคำถาม      ค้นหา      ลงทะเบียนสมาชิกบอร์ด   
สมาชิกบอร์ด ออนไลน์ 0 ท่าน  
:: สมาชิกเข้าระบบ | ชื่อเข้าระบบ :: รหัสผ่าน :
:: ผู้ดูแลระบบ เฉพาะเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเท่านั้น
ร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ ย้อนกลับ | ถัดไป
 • บก.๑๐๕
 • ดูแล เสนอแนะ วิเคราะห์ แก้ไข กิจการภายใน105UNIT
 • ประชาชนคือ ตำรวจคนแรก
 • รวมภาพการฝึก 105UNIT รุ่น 18

  ท่านสามารถเข้าชมภาพการฝึกได้

  คลิ๊กที่นี่


  โดย : บก.๑๐๕ วัน-เวลา : 26 มีนาคม 2557 | 9:33:22   From ip : 114.109.0.66

   ความคิดเห็นที่ : 1
 • บก.๑๐๕
 • ดูแล เสนอแนะ วิเคราะห์ แก้ไข กิจการภายใน105UNIT
 • ประชาชนคือ ตำรวจคนแรก
 •  


  โดย : บก.๑๐๕  วัน - เวลา : ศุกร์ 28 มีนาคม 2557 | 12:35:12   From ip : 125.25.205.254

   ความคิดเห็นที่ : 2
 • บก.๑๐๕
 • ดูแล เสนอแนะ วิเคราะห์ แก้ไข กิจการภายใน105UNIT
 • ประชาชนคือ ตำรวจคนแรก
 •  

   


  โดย : บก.๑๐๕  วัน - เวลา : ศุกร์ 28 มีนาคม 2557 | 12:36:19   From ip : 125.25.205.254

   ความคิดเห็นที่ : 3
 • บก.๑๐๕
 • ดูแล เสนอแนะ วิเคราะห์ แก้ไข กิจการภายใน105UNIT
 • ประชาชนคือ ตำรวจคนแรก
 •  

  ขอขอบคุณรุ่นพี่ๆ ทุกท่านทั้งที่มีภาพถ่ายและไม่มี ที่มาช่วยกิจกรรม

   

   


  โดย : บก.๑๐๕  วัน - เวลา : ศุกร์ 28 มีนาคม 2557 | 12:39:17   From ip : 118.172.230.68

   ความคิดเห็นที่ : 4
 • บก.๑๐๕
 • ดูแล เสนอแนะ วิเคราะห์ แก้ไข กิจการภายใน105UNIT
 • ประชาชนคือ ตำรวจคนแรก

 • โดย : บก.๑๐๕  วัน - เวลา : ศุกร์ 28 มีนาคม 2557 | 12:39:53   From ip : 125.25.205.254

   ความคิดเห็นที่ : 5
 • บก.๑๐๕
 • ดูแล เสนอแนะ วิเคราะห์ แก้ไข กิจการภายใน105UNIT
 • ประชาชนคือ ตำรวจคนแรก
 •  

   


  โดย : บก.๑๐๕  วัน - เวลา : ศุกร์ 28 มีนาคม 2557 | 12:40:37   From ip : 118.172.230.68

   ความคิดเห็นที่ : 6
 • บก.๑๐๕
 • ดูแล เสนอแนะ วิเคราะห์ แก้ไข กิจการภายใน105UNIT
 • ประชาชนคือ ตำรวจคนแรก

 • โดย : บก.๑๐๕  วัน - เวลา : ศุกร์ 28 มีนาคม 2557 | 12:41:35   From ip : 125.25.205.254

   ความคิดเห็นที่ : 7
 • บก.๑๐๕
 • ดูแล เสนอแนะ วิเคราะห์ แก้ไข กิจการภายใน105UNIT
 • ประชาชนคือ ตำรวจคนแรก

 • โดย : บก.๑๐๕  วัน - เวลา : ศุกร์ 28 มีนาคม 2557 | 12:42:15   From ip : 118.172.230.68

   ความคิดเห็นที่ : 8
 • บก.๑๐๕
 • ดูแล เสนอแนะ วิเคราะห์ แก้ไข กิจการภายใน105UNIT
 • ประชาชนคือ ตำรวจคนแรก

 • โดย : บก.๑๐๕  วัน - เวลา : ศุกร์ 28 มีนาคม 2557 | 12:43:04   From ip : 125.25.205.254

   ความคิดเห็นที่ : 9
 • บก.๑๐๕
 • ดูแล เสนอแนะ วิเคราะห์ แก้ไข กิจการภายใน105UNIT
 • ประชาชนคือ ตำรวจคนแรก

 • โดย : บก.๑๐๕  วัน - เวลา : ศุกร์ 28 มีนาคม 2557 | 12:44:05   From ip : 125.25.205.254

   ความคิดเห็นที่ : 10
 • บก.๑๐๕
 • ดูแล เสนอแนะ วิเคราะห์ แก้ไข กิจการภายใน105UNIT
 • ประชาชนคือ ตำรวจคนแรก

 • โดย : บก.๑๐๕  วัน - เวลา : ศุกร์ 28 มีนาคม 2557 | 12:45:23   From ip : 118.172.230.68

   ความคิดเห็นที่ : 11
 • บก.๑๐๕
 • ดูแล เสนอแนะ วิเคราะห์ แก้ไข กิจการภายใน105UNIT
 • ประชาชนคือ ตำรวจคนแรก
 • ภาพการฝึก อัลบั้ม 2 มาแล้วคร๊าบบบบ

  คลิ๊กที่นี่เลย.....


  โดย : บก.๑๐๕  วัน - เวลา : ศุกร์ 28 มีนาคม 2557 | 12:46:10   From ip : 114.109.0.66

   ความคิดเห็นที่ : 12
 • บก.๑๐๕
 • ดูแล เสนอแนะ วิเคราะห์ แก้ไข กิจการภายใน105UNIT
 • ประชาชนคือ ตำรวจคนแรก

 • โดย : บก.๑๐๕  วัน - เวลา : ศุกร์ 28 มีนาคม 2557 | 12:46:32   From ip : 118.172.230.68

   ความคิดเห็นที่ : 13
 • บก.๑๐๕
 • ดูแล เสนอแนะ วิเคราะห์ แก้ไข กิจการภายใน105UNIT
 • ประชาชนคือ ตำรวจคนแรก

 • โดย : บก.๑๐๕  วัน - เวลา : ศุกร์ 28 มีนาคม 2557 | 12:48:09   From ip : 125.25.205.254

   ความคิดเห็นที่ : 14
 • บก.๑๐๕
 • ดูแล เสนอแนะ วิเคราะห์ แก้ไข กิจการภายใน105UNIT
 • ประชาชนคือ ตำรวจคนแรก

 • โดย : บก.๑๐๕  วัน - เวลา : ศุกร์ 28 มีนาคม 2557 | 12:48:43   From ip : 118.172.230.68

   ความคิดเห็นที่ : 15
 • บก.๑๐๕
 • ดูแล เสนอแนะ วิเคราะห์ แก้ไข กิจการภายใน105UNIT
 • ประชาชนคือ ตำรวจคนแรก

 • โดย : บก.๑๐๕  วัน - เวลา : ศุกร์ 28 มีนาคม 2557 | 12:49:36   From ip : 118.172.230.68

   ความคิดเห็นที่ : 16
 • บก.๑๐๕
 • ดูแล เสนอแนะ วิเคราะห์ แก้ไข กิจการภายใน105UNIT
 • ประชาชนคือ ตำรวจคนแรก

 • โดย : บก.๑๐๕  วัน - เวลา : ศุกร์ 28 มีนาคม 2557 | 12:52:09   From ip : 125.25.205.254

   ความคิดเห็นที่ : 17
 • บก.๑๐๕
 • ดูแล เสนอแนะ วิเคราะห์ แก้ไข กิจการภายใน105UNIT
 • ประชาชนคือ ตำรวจคนแรก

 • โดย : บก.๑๐๕  วัน - เวลา : ศุกร์ 28 มีนาคม 2557 | 12:53:16   From ip : 118.172.230.68

   ความคิดเห็นที่ : 18
 • บก.๑๐๕
 • ดูแล เสนอแนะ วิเคราะห์ แก้ไข กิจการภายใน105UNIT
 • ประชาชนคือ ตำรวจคนแรก

 • โดย : บก.๑๐๕  วัน - เวลา : ศุกร์ 28 มีนาคม 2557 | 12:55:20   From ip : 125.25.205.254

   ความคิดเห็นที่ : 19
 • บก.๑๐๕
 • ดูแล เสนอแนะ วิเคราะห์ แก้ไข กิจการภายใน105UNIT
 • ประชาชนคือ ตำรวจคนแรก

 • โดย : บก.๑๐๕  วัน - เวลา : ศุกร์ 28 มีนาคม 2557 | 12:55:50   From ip : 125.25.205.254

   ความคิดเห็นที่ : 20
 • บก.๑๐๕
 • ดูแล เสนอแนะ วิเคราะห์ แก้ไข กิจการภายใน105UNIT
 • ประชาชนคือ ตำรวจคนแรก

 • โดย : บก.๑๐๕  วัน - เวลา : ศุกร์ 28 มีนาคม 2557 | 12:56:52   From ip : 125.25.205.254

   ความคิดเห็นที่ : 21
 • บก.๑๐๕
 • ดูแล เสนอแนะ วิเคราะห์ แก้ไข กิจการภายใน105UNIT
 • ประชาชนคือ ตำรวจคนแรก
 • ลงอาคมซ่ะหน่อย เพื่อความเป็นสิริมงคล...

   


  โดย : บก.๑๐๕  วัน - เวลา : ศุกร์ 28 มีนาคม 2557 | 12:59:44   From ip : 118.172.230.68

   ความคิดเห็นที่ : 22
 • บก.๑๐๕
 • ดูแล เสนอแนะ วิเคราะห์ แก้ไข กิจการภายใน105UNIT
 • ประชาชนคือ ตำรวจคนแรก

 • โดย : บก.๑๐๕  วัน - เวลา : ศุกร์ 28 มีนาคม 2557 | 13:02:15   From ip : 118.172.230.68

   ความคิดเห็นที่ : 23
 • บก.๑๐๕
 • ดูแล เสนอแนะ วิเคราะห์ แก้ไข กิจการภายใน105UNIT
 • ประชาชนคือ ตำรวจคนแรก

 • โดย : บก.๑๐๕  วัน - เวลา : ศุกร์ 28 มีนาคม 2557 | 13:04:33   From ip : 125.25.205.254

   ความคิดเห็นที่ : 24
 • บก.๑๐๕
 • ดูแล เสนอแนะ วิเคราะห์ แก้ไข กิจการภายใน105UNIT
 • ประชาชนคือ ตำรวจคนแรก

 • โดย : บก.๑๐๕  วัน - เวลา : ศุกร์ 28 มีนาคม 2557 | 13:05:09   From ip : 125.25.205.254

   ความคิดเห็นที่ : 25
 • บก.๑๐๕
 • ดูแล เสนอแนะ วิเคราะห์ แก้ไข กิจการภายใน105UNIT
 • ประชาชนคือ ตำรวจคนแรก

 • โดย : บก.๑๐๕  วัน - เวลา : ศุกร์ 28 มีนาคม 2557 | 13:05:34   From ip : 125.25.205.254

   ความคิดเห็นที่ : 26
 • บก.๑๐๕
 • ดูแล เสนอแนะ วิเคราะห์ แก้ไข กิจการภายใน105UNIT
 • ประชาชนคือ ตำรวจคนแรก

 • โดย : บก.๑๐๕  วัน - เวลา : ศุกร์ 28 มีนาคม 2557 | 13:06:10   From ip : 118.172.230.68

   ความคิดเห็นที่ : 27
 • บก.๑๐๕
 • ดูแล เสนอแนะ วิเคราะห์ แก้ไข กิจการภายใน105UNIT
 • ประชาชนคือ ตำรวจคนแรก

 • โดย : บก.๑๐๕  วัน - เวลา : ศุกร์ 28 มีนาคม 2557 | 13:06:37   From ip : 118.172.230.68

   ความคิดเห็นที่ : 28
 • บก.๑๐๕
 • ดูแล เสนอแนะ วิเคราะห์ แก้ไข กิจการภายใน105UNIT
 • ประชาชนคือ ตำรวจคนแรก
 • ขอสวมปลอกแขน กันร้อนซ่ะหน่อยน่ะ..อิ อิ

   


  โดย : บก.๑๐๕  วัน - เวลา : ศุกร์ 28 มีนาคม 2557 | 13:10:14   From ip : 118.172.230.68

   ความคิดเห็นที่ : 29
 • บก.๑๐๕
 • ดูแล เสนอแนะ วิเคราะห์ แก้ไข กิจการภายใน105UNIT
 • ประชาชนคือ ตำรวจคนแรก
 • ตรวจ...อาวุธ

   


  โดย : บก.๑๐๕  วัน - เวลา : ศุกร์ 28 มีนาคม 2557 | 13:11:33   From ip : 118.172.230.68

   ความคิดเห็นที่ : 30
 • บก.๑๐๕
 • ดูแล เสนอแนะ วิเคราะห์ แก้ไข กิจการภายใน105UNIT
 • ประชาชนคือ ตำรวจคนแรก
 • ครูฝึก 105UNIT

  ดูง่ายๆ สวมหมวกสีแดง


  โดย : บก.๑๐๕  วัน - เวลา : ศุกร์ 28 มีนาคม 2557 | 13:14:24   From ip : 125.25.205.254

   ความคิดเห็นที่ : 31
 • บก.๑๐๕
 • ดูแล เสนอแนะ วิเคราะห์ แก้ไข กิจการภายใน105UNIT
 • ประชาชนคือ ตำรวจคนแรก

 • โดย : บก.๑๐๕  วัน - เวลา : ศุกร์ 28 มีนาคม 2557 | 13:16:05   From ip : 118.172.230.68

   ความคิดเห็นที่ : 32
 • บก.๑๐๕
 • ดูแล เสนอแนะ วิเคราะห์ แก้ไข กิจการภายใน105UNIT
 • ประชาชนคือ ตำรวจคนแรก

 • โดย : บก.๑๐๕  วัน - เวลา : ศุกร์ 28 มีนาคม 2557 | 13:17:33   From ip : 118.172.230.68

   ความคิดเห็นที่ : 33
 • บก.๑๐๕
 • ดูแล เสนอแนะ วิเคราะห์ แก้ไข กิจการภายใน105UNIT
 • ประชาชนคือ ตำรวจคนแรก

 • โดย : บก.๑๐๕  วัน - เวลา : ศุกร์ 28 มีนาคม 2557 | 13:18:34   From ip : 118.172.230.68

   ความคิดเห็นที่ : 34
 • บก.๑๐๕
 • ดูแล เสนอแนะ วิเคราะห์ แก้ไข กิจการภายใน105UNIT
 • ประชาชนคือ ตำรวจคนแรก

 • โดย : บก.๑๐๕  วัน - เวลา : ศุกร์ 28 มีนาคม 2557 | 13:19:34   From ip : 125.25.205.254

   ความคิดเห็นที่ : 35
 • บก.๑๐๕
 • ดูแล เสนอแนะ วิเคราะห์ แก้ไข กิจการภายใน105UNIT
 • ประชาชนคือ ตำรวจคนแรก

 • โดย : บก.๑๐๕  วัน - เวลา : ศุกร์ 28 มีนาคม 2557 | 13:20:44   From ip : 125.25.205.254

   ความคิดเห็นที่ : 36
 • บก.๑๐๕
 • ดูแล เสนอแนะ วิเคราะห์ แก้ไข กิจการภายใน105UNIT
 • ประชาชนคือ ตำรวจคนแรก

 • โดย : บก.๑๐๕  วัน - เวลา : ศุกร์ 28 มีนาคม 2557 | 13:21:15   From ip : 118.172.230.68

   ความคิดเห็นที่ : 37
 • บก.๑๐๕
 • ดูแล เสนอแนะ วิเคราะห์ แก้ไข กิจการภายใน105UNIT
 • ประชาชนคือ ตำรวจคนแรก

 • โดย : บก.๑๐๕  วัน - เวลา : ศุกร์ 28 มีนาคม 2557 | 13:22:26   From ip : 125.25.205.254

   ความคิดเห็นที่ : 38
 • บก.๑๐๕
 • ดูแล เสนอแนะ วิเคราะห์ แก้ไข กิจการภายใน105UNIT
 • ประชาชนคือ ตำรวจคนแรก

 • โดย : บก.๑๐๕  วัน - เวลา : ศุกร์ 28 มีนาคม 2557 | 13:23:56   From ip : 118.172.230.68

   ความคิดเห็นที่ : 39
 • บก.๑๐๕
 • ดูแล เสนอแนะ วิเคราะห์ แก้ไข กิจการภายใน105UNIT
 • ประชาชนคือ ตำรวจคนแรก

 • โดย : บก.๑๐๕  วัน - เวลา : ศุกร์ 28 มีนาคม 2557 | 13:25:07   From ip : 125.25.205.254

   ความคิดเห็นที่ : 40
 • บก.๑๐๕
 • ดูแล เสนอแนะ วิเคราะห์ แก้ไข กิจการภายใน105UNIT
 • ประชาชนคือ ตำรวจคนแรก

 • โดย : บก.๑๐๕  วัน - เวลา : ศุกร์ 28 มีนาคม 2557 | 13:26:06   From ip : 118.172.230.68

   ความคิดเห็นที่ : 41
 • บก.๑๐๕
 • ดูแล เสนอแนะ วิเคราะห์ แก้ไข กิจการภายใน105UNIT
 • ประชาชนคือ ตำรวจคนแรก

 • โดย : บก.๑๐๕  วัน - เวลา : ศุกร์ 28 มีนาคม 2557 | 13:28:01   From ip : 125.25.205.254

   ความคิดเห็นที่ : 42
 • บก.๑๐๕
 • ดูแล เสนอแนะ วิเคราะห์ แก้ไข กิจการภายใน105UNIT
 • ประชาชนคือ ตำรวจคนแรก

 • โดย : บก.๑๐๕  วัน - เวลา : ศุกร์ 28 มีนาคม 2557 | 13:29:03   From ip : 125.25.205.254

   ความคิดเห็นที่ : 43
 • บก.๑๐๕
 • ดูแล เสนอแนะ วิเคราะห์ แก้ไข กิจการภายใน105UNIT
 • ประชาชนคือ ตำรวจคนแรก

 • โดย : บก.๑๐๕  วัน - เวลา : ศุกร์ 28 มีนาคม 2557 | 13:29:37   From ip : 118.172.230.68

   ความคิดเห็นที่ : 44
 • บก.๑๐๕
 • ดูแล เสนอแนะ วิเคราะห์ แก้ไข กิจการภายใน105UNIT
 • ประชาชนคือ ตำรวจคนแรก

 • โดย : บก.๑๐๕  วัน - เวลา : ศุกร์ 28 มีนาคม 2557 | 13:33:52   From ip : 125.25.205.254

   ความคิดเห็นที่ : 45
 • บก.๑๐๕
 • ดูแล เสนอแนะ วิเคราะห์ แก้ไข กิจการภายใน105UNIT
 • ประชาชนคือ ตำรวจคนแรก

 • โดย : บก.๑๐๕  วัน - เวลา : ศุกร์ 28 มีนาคม 2557 | 13:34:32   From ip : 125.25.205.254

   ความคิดเห็นที่ : 46
 • บก.๑๐๕
 • ดูแล เสนอแนะ วิเคราะห์ แก้ไข กิจการภายใน105UNIT
 • ประชาชนคือ ตำรวจคนแรก

 • โดย : บก.๑๐๕  วัน - เวลา : ศุกร์ 28 มีนาคม 2557 | 13:35:03   From ip : 125.25.205.254

   ความคิดเห็นที่ : 47
 • บก.๑๐๕
 • ดูแล เสนอแนะ วิเคราะห์ แก้ไข กิจการภายใน105UNIT
 • ประชาชนคือ ตำรวจคนแรก

 • โดย : บก.๑๐๕  วัน - เวลา : ศุกร์ 28 มีนาคม 2557 | 13:36:33   From ip : 118.172.230.68

   ความคิดเห็นที่ : 48
 • บก.๑๐๕
 • ดูแล เสนอแนะ วิเคราะห์ แก้ไข กิจการภายใน105UNIT
 • ประชาชนคือ ตำรวจคนแรก

 • โดย : บก.๑๐๕  วัน - เวลา : ศุกร์ 28 มีนาคม 2557 | 13:39:13   From ip : 118.172.230.68

   ความคิดเห็นที่ : 49
 • บก.๑๐๕
 • ดูแล เสนอแนะ วิเคราะห์ แก้ไข กิจการภายใน105UNIT
 • ประชาชนคือ ตำรวจคนแรก

 • โดย : บก.๑๐๕  วัน - เวลา : ศุกร์ 28 มีนาคม 2557 | 13:40:29   From ip : 118.172.230.68

   ความคิดเห็นที่ : 50
 • บก.๑๐๕
 • ดูแล เสนอแนะ วิเคราะห์ แก้ไข กิจการภายใน105UNIT
 • ประชาชนคือ ตำรวจคนแรก

 • โดย : บก.๑๐๕  วัน - เวลา : ศุกร์ 28 มีนาคม 2557 | 13:41:52   From ip : 125.25.205.254

   ความคิดเห็นที่ : 51
 • บก.๑๐๕
 • ดูแล เสนอแนะ วิเคราะห์ แก้ไข กิจการภายใน105UNIT
 • ประชาชนคือ ตำรวจคนแรก
 • 33


  โดย : บก.๑๐๕  วัน - เวลา : ศุกร์ 28 มีนาคม 2557 | 13:43:14   From ip : 125.25.205.254

   ความคิดเห็นที่ : 52
 • บก.๑๐๕
 • ดูแล เสนอแนะ วิเคราะห์ แก้ไข กิจการภายใน105UNIT
 • ประชาชนคือ ตำรวจคนแรก
 •  

  พบกัน รุ่นที่ 19 ปลายพฤษภาคม นี้

  โทร. 092 265 6096

  สวัสดี

   


  โดย : บก.๑๐๕  วัน - เวลา : ศุกร์ 28 มีนาคม 2557 | 13:49:22   From ip : 118.172.230.68

   ความคิดเห็นที่ : 53
 • บก.๑๐๕
 • ดูแล เสนอแนะ วิเคราะห์ แก้ไข กิจการภายใน105UNIT
 • ประชาชนคือ ตำรวจคนแรก
 •  

  ภาพการฝึก อัลบั้ม 2 มาแล้วคร๊าบบบบ

  คลิ๊กที่นี่เลย.....


   


  โดย : บก.๑๐๕  วัน - เวลา : จันทร์ 31 มีนาคม 2557 | 0:16:46   From ip : 114.109.0.66

   ความคิดเห็นที่ : 54
 • L-15
 • witaya kesorn
 • 9หมู่8 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
 • 0879999011
 • a-witke101@hotmail.com
 • ขอเพิ่มภาพเก็บตกจากหม่องเอสักเล็กน้อยนะครับ

  โดย : L-15  วัน - เวลา : พุธ 2 เมษายน 2557 | 6:43:58   From ip : 171.96.1.178

   ความคิดเห็นที่ : 55
 • L-15
 • witaya kesorn
 • 9หมู่8 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
 • 0879999011
 • a-witke101@hotmail.com
 • เหมือนถ่ายจากมุมสูง ของอากาศยานไร้คนขับเลย

  โดย : L-15  วัน - เวลา : พุธ 2 เมษายน 2557 | 6:47:25   From ip : 180.183.142.251

   ความคิดเห็นที่ : 56
 • L-15
 • witaya kesorn
 • 9หมู่8 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
 • 0879999011
 • a-witke101@hotmail.com
 • สนามสวยมากครับ

  โดย : L-15  วัน - เวลา : พุธ 2 เมษายน 2557 | 6:57:07   From ip : 180.183.142.251

   ความคิดเห็นที่ : 57
 • L-15
 • witaya kesorn
 • 9หมู่8 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
 • 0879999011
 • a-witke101@hotmail.com
 • ท่านอัศวิน-01 ดูแลการฝึกอย่างใกล้ชิด

  โดย : L-15  วัน - เวลา : พุธ 2 เมษายน 2557 | 7:01:19   From ip : 180.183.142.251

   ความคิดเห็นที่ : 58
 • L-15
 • witaya kesorn
 • 9หมู่8 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
 • 0879999011
 • a-witke101@hotmail.com
 • ทุกรุ่น ต้องได้วิชาการมาตรฐานตามหลักสูตร

  โดย : L-15  วัน - เวลา : พุธ 2 เมษายน 2557 | 7:05:15   From ip : 180.183.142.251

   ความคิดเห็นที่ : 59
 • L-15
 • witaya kesorn
 • 9หมู่8 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
 • 0879999011
 • a-witke101@hotmail.com
 • ดูแลใกล้ชิด เน้นทุกคนต้องทำเป็นและถูกต้อง

  โดย : L-15  วัน - เวลา : พุธ 2 เมษายน 2557 | 7:11:32   From ip : 180.183.142.251

   ความคิดเห็นที่ : 60
 • O-03
 • เรารักในหลวง
 • 0819881413
 • anothair08@hotmail.com
 • ขอแสดงยินดีกับรุ่น18 ด้วยครับ


  โดย : o-03  วัน - เวลา : ศุกร์ 4 เมษายน 2557 | 16:18:12   From ip : 223.25.200.200

   ความคิดเห็นที่ : 61
 • L-15
 • witaya kesorn
 • 9หมู่8 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
 • 0879999011
 • a-witke101@hotmail.com
 • ขาโผล่ไม่ได้เชียวล่ะ

  โดย : L-15  วัน - เวลา : อาทิตย์ 6 เมษายน 2557 | 7:55:45   From ip : 180.183.139.154

   ความคิดเห็นที่ : 62
 • L-15
 • witaya kesorn
 • 9หมู่8 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
 • 0879999011
 • a-witke101@hotmail.com

 • โดย : L-15  วัน - เวลา : อาทิตย์ 6 เมษายน 2557 | 8:01:05   From ip : 180.183.139.154

   ความคิดเห็นที่ : 63
 • L-15
 • witaya kesorn
 • 9หมู่8 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
 • 0879999011
 • a-witke101@hotmail.com

 • โดย : L-15  วัน - เวลา : อาทิตย์ 6 เมษายน 2557 | 8:05:13   From ip : 180.183.139.154

   ความคิดเห็นที่ : 64
 • L-15
 • witaya kesorn
 • 9หมู่8 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
 • 0879999011
 • a-witke101@hotmail.com
 • รอแถวสอบเข้าอาคาร

  โดย : L-15  วัน - เวลา : อาทิตย์ 6 เมษายน 2557 | 8:11:36   From ip : 180.183.139.154

   ความคิดเห็นที่ : 65
 • L-15
 • witaya kesorn
 • 9หมู่8 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
 • 0879999011
 • a-witke101@hotmail.com

 • โดย : L-15  วัน - เวลา : อาทิตย์ 6 เมษายน 2557 | 8:14:49   From ip : 180.183.139.154

   ความคิดเห็นที่ : 66
 • L-15
 • witaya kesorn
 • 9หมู่8 ต.ศรีสว่าง อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด 45240
 • 0879999011
 • a-witke101@hotmail.com
 • ถ่ายภาพหมู่รุ่น18 ก่อนแสงทุดท้ายจะลาขอบฟ้าครับ

  โดย : L-15  วัน - เวลา : อาทิตย์ 6 เมษายน 2557 | 8:17:45   From ip : 180.183.139.154

   ความคิดเห็นที่ : 67
 • B-14
 • ขอแสดงความยินดีกับรุ่นที่18ด้วยครับ ตอนนี้รวมสมาชิกประมาณ1000คน(18รุ่นๆละประมาณ50คน)

  โดย : b-14  วัน - เวลา : ศุกร์ 18 เมษายน 2557 | 11:41:57   From ip : 61.91.128.33

   ความคิดเห็นที่ : 68
 • บก.๑๐๕
 • ดูแล เสนอแนะ วิเคราะห์ แก้ไข กิจการภายใน105UNIT
 • ประชาชนคือ ตำรวจคนแรก
 •  

  105UNIT รุ่นที่ 18

   


  โดย : บก.๑๐๕  วัน - เวลา : เสาร์ 19 เมษายน 2557 | 0:17:21   From ip : 114.109.0.66

  ร่วมแสดงความคิดเห็น
  ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
  อีเมลล์ (E-mail) :
  แสดงความคิดเห็น :
  ภาพประกอบ :
  ** สูงสุด 6 ภาพ ต่อการโพส 1 ครั้งคะ ใช้ภาพที่เป็นสกุล .jpg, .gif, .png นะคะ ชื่อไฟล์ขอเป็นภาษาอังกฤษนะคะ

  รหัสอ้างอิง :

    


  www.105unit.com   developed by freethailand.com   Copyright © 2009